تبلیغات
سمت خدا - شكیات نماز

سمت خدا
سلام خیلی ها با كوچكترین اشتباهی تو نماز،نماز رو می شكنند. درصورتیكه اگر این كار رو بدون عذر انجام بدهند مرتكب گناه شدند  وباید احكام نماز را بدونند ومراجع تقلید فرموده اند كه واجب است احكام مبتلا به یاد گرفته شود .شكیات در نماز به سه دسته تقسیم می شوند، یك دسته كه نماز رو باطل می كنند ،یك دسته دیگر كه حكم خاصی دارند ، ودسته سوم شك هایی كه نباید اعتنا شوند. اما دسته اول كه نماز رو باطل می كند به این قراره.
1:شك در شماره ركعتهای نماز دو ركعتی مثل نماز صبح ونماز مسافر ولی شك درشماره ركعتهای نماز مستحبی دو ركعتی وبعضی از نمازهای احتیاط نماز رو باطل نمی كند
2:شك در شماره ركعتهای نماز سه ركعتی مانند نماز مغرب
3:آن كه در نماز چهار ركعتی شك كند كه یك ركعت خوانده یا بیشتر
 4:آن كه در نماز چهار ركعتی پیش از تمام شدن سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده یا بیشتر تفصیل این مسئله در صورت چهارم مسئله1199 مراجعه شود

برچسب ها: شك، شكیات نماز، مبطل، صبح، مغرب،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 توسط : راه حق