تبلیغات
سمت خدا - شكهایی كه در نماز نباید به آنها اعتنا كرد4

سمت خدایكی دیگر از شكهایی كه اگر در نماز پیش بیاید شخص نباید به آن اعتنا كند شك كسی است كه زیاد شك می كنه وبه اصطلاح به اون شخص كثیرالشك گفته میشه. البته انسان اگه در هر زمینه دیگر هم كثیرالشك شد و حالت وسواسی پیدا كرده نباید به شك خود اعتنا بكنه مثل كسی كه زیاد توی نجاست وطهارت شك می كنه. در دین مقدس اسلام هم شاید به این خاطر فرموده شده كه كثیرالشك نباید به شك خود اعتنا بكند چون باعث عسر و حرج میشه وثانیا این شكها كم كم به وسواس كشیده میشه وهمین وسواس به اعتقادات اصول دین شخص هم سرایت میكنه. در ادامه مطلب معیار كثیر الشك بودن وهمچنین چند مسئله مرتبط با این موضوع رو بیان می كنیم.

معیار كثیرالشك بودن(یعنی كسی كه زیاد شك می كنه): اگر كسی در یك نماز سه مرتبه شك كند،یادر سه نماز پشت سرهم مثلا در نماز صبح وظهر وعصر شك كنه،كثیرالشك است وچنانچه زیاد شك كردن او هم از عصبانیت یا ترس وپریشانی حواس نباشد، به شك خود اعتنا نكند.1
مسئله:كثیرالشك اگر در بجا آوردن چیزی شك كند،چنانچه بجا آوردن آن نماز را باطل نمی كنه باید بنا بگذاره كه آن رو بجا آورده مثلا اگر شك كنه كه ركوع كرده یا نه باید بنا بگذارد كه ركوع كرده است. واگر بجا اوردن اون نماز رو باطل می كند، باید بنا بگذارد كه آن رو بجا نیاورده،مثلا اگر شك كندكه یك ركوع كرده یا بیشتر،چون زیاد شدن ركوع نماز رو باطل می كنه،باید بنا بگذارد كه بیشتر از یك ركوع نكرده است.2
مسئله: كسی كه در یك چیز نماز زیاد شك می كند،چنانچه در چیزهای دیگر نماز شك كند باید به اون شك عمل كند ، مثلا كسی كه زیاد شك می كنه كه سجد كرده یانه،اگر در بجا اوردن ركوع شك كندباید به دستور آن رفتار نماید.یعنی اگر ایستاده ركوع را بجامی اورد واگر به سجده رفته"، اعتنا نكند.3
مسئله:كسی كه در نماز مخصوصی مثلا در نماز ظهر زیاد شك كند اگر در نماز دیگر مثلادر نماز عصر شك كند،باید به دستور شك رفتار كند.4
مسئله:كسی كه وقتی در جای مخصوصی نماز می خواند زیاد شك میكند، اگر در غیر آنجا نماز بخواند وشكی برای او پیش بیاید به دستور شك عمل كند:5
مسئله:اگر انسان شك كند كه كثیرالشك شده یانه،باید به دستور شك عمل كند. وكثیرالشك تا زمانیكه یقین نكند كه به حال معمولی مردم برگشته باید به شك خود اعتنا نكند.6
مسئله:كسی كه زیاد شك می كند اگر شك كند كه ركنی را بجا آورده یانه واعتنا نكند بعد یادش بیاید كه آن رابجا نیاورد
ه ،چنانچه مشغول ركن بعد نشده ،باید آن را بجا اورد. واگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است مثلا اگر شك كندكه ركوع كره یا نه  واعتنا نكند؛چنانچه پیش از سجده یادش بیاد كه ركوع نكرده، باید ركوع كند واگر درسجده یادش بیاید،نمازش باطل است7
_____________________________________________________________
1:برگرفته از رساله 13 مرجع مسئله1184
2:
برگرفته از رساله 13 مرجع مسئله1185
3:برگرفته از رساله 13 مرجع مسئله1186
4:
برگرفته از رساله 13 مرجع مسئله1187
5:
برگرفته از رساله 13 مرجع مسئله1188
6:
برگرفته از رساله 13 مرجع مسئله1189
7:
برگرفته از رساله 13 مرجع مسئله1190


داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 تیر 1391 توسط : راه حق