تبلیغات
سمت خدا - شكهایی كه در نماز نباید به آنها اعتنا كرد6

سمت خدا
سلام با اخرین پست از شكیاتی كه نباید به اونها اعتنا كرد در خدمتتون هستیم ان شاالله از پست بعد با بحث شكهای صحیح در خدمتتون هستیم با ما همراه باشید تا اخر پست.

شك در نماز مستحبی:اگر در شماره ركعتهای نماز مستحبی شك كند، چنانچه طرف بیشتر شك،نماز رو باطل می كند،باید بنا رو بر كمتر بگذارد مثلا اگر در نافله صبح شك كند كه دو ركعت خوانده یا سه ركعت باید بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است واگر طرف بیشتر شك نماز رو باطل نمی كند، مثلا شك كند كه دو ركعت خوانده یا یك ركعت، به هر طرف شك عمل كند،نمازش صحیح است1.

مسئله:كم شدن ركن(مانند ركوع ،دوسجده باهم،و....)نافله(نماز مستحبی) را باطل می كندبنابراحتیاط واجب ولی زیاد شدن ركن،آن را باطل نمی كند،پس اگر یكی از كارهای نافله را فراموش كند وموقعی یادش بیاید كه مشغول ركن بعد از ان شده باید ان كار را انجام دهد ودوباره ان ركن را بجا اورد مثلا اگر در بین ركوع یادش بیاید كه سوره را نخوانده،بایدبرگردد وسوره را بخواند ودوباره به ركوع برود.2

مسئله:اگر در یكی از كارهای نافله شك كند خواه ركن باشد یا غیر ركن چنانچه محل ان نگذشته باید بجا اورد واگر محل ان گذشته به شك خود اعتنا نكند.3

مسئله:اگر در نماز نافله كاری كند كه برای ان سجده سهو واجب می شود یا یك سجده یا تشهد را فراموش نماید لازم نیست بعداز نماز سجده سهو یا قضای سجده ویا تشهد فراموش شده را بجااورد.4

1:برگرفته از مسئله1193رساله 13مرجع

2:برگرفته از مسئله1194رساله 13مرجع

3:برگرفته از مسئله1195رساله 13مرجع

4:برگرفته از مسئله1197رساله 13مرجع

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 تیر 1391 توسط : راه حق